ТРЗ услуги

Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Счетоводна компания „Дебал“ ЕООД предлага пълно ТРЗ обслужване на местни компании, включително:

 • Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и извънтрудови правоотношения, както и договори за Управление и Контрол;
 • Месечно изчисляване на разходите за социални и здравни осигуровки;
 • Месечно изчисляване на данък върху доходите на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения и на договорите за Управление и Контрол, както и месечните удръжки от възнагражденията;
 • Месечно изготвяне на рекапитулации, платежни ведомости и фишове на всички работници и служители;
 • Месечно изготвяне на платежите нареждания към бюджета свързани с внасянето на социалните и здравни осигуровки и данъците върху доходите по трудови и извънтрудови правоотношения;
 • Изготвяне и подаване на всички отчети и справки , свързани с възнагражденията, осигуровките и съответните данъци до съответните институции;
 • Представяне на болнични листове в НОИ;
 • Оформяне на трудови книжки при постъпване и напускане на служител;
 • Изготвяне и регистриране на трудови договори и анекси към тях.

Ако искате да научите повече за нас и нашите професионални ТРЗ услуги, не се колебайте да се свържете с нас.


Споделете знанието
 •  
 •  
 •  
 •  
 •