За Управителя

Споделете знанието
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Виолета Кръстанова

едноличен собственик и управител на Счетоводна компания „Дебал” ЕООД

  През 1977 г. завършва Финансово-стопанска гимназия, гр. София, със специалност „Счетоводство и контрол”. Продължава висшето си образование в Университет за национално и световно стопанство (УННС) със същата специалност, а паралелно завършва и втори факултет със специалност „Икономическа журналистика”. По- късно специализира „Организация и методология на счетоводната отчетност в търговията” във ВФСИ, гр.Свищов.

 От 1982 г. до 1990 г. работи последователно като счетоводител в държавно предприятие „Търговия на едро” и главен счетоводител в Агенция „София прес”.

През 1991 г. основава Счетоводна къща „Дебал”.

Извън ангажиментите си на управител и собственик на Счетоводна компания „Дебал”, г-жа Кръстанова се занимава и организира разнообразни учебни и семинарни дейности.

През 2008 г. е преподавател по „Счетоводство” в ЧПГ „Банкер”, гр. София, където от 2009 г. до настоящия момент, организира и ръководи стажантската практика на учениците от гимназията .

През последните 20 години г-жа Кръстанова е организатор и водещ лектор на повече от 40 курса на обучение по счетоводство. За целите на тези курсове, тя разработва и предлага собствено практически насочено помагало.

Г-жа Кръстанова е лектор и участник и в счетоводни семинари провеждани от Асоциацията на специализираните предприятия в България /АССП/, в която Счетоводна компания „Дебал” е дългогодишен член.

От 1991 г. и до сега организира и контролира счетоводната отчетност в над 80 компании клиенти на Счетоводна компания „Дебал”.

За контакти с г-жа Виолета Кръстанова :
violetakrastanova@debal.net


Споделете знанието
  •  
  •  
  •  
  •  
  •