По-важното от Държавен вестник

/По-важното от Държавен вестник
21 02, 2017

Държавен вестник бр.10/27.01.2017 г.

2017-02-21T10:01:25+00:00

Пълното съдържание на обнародвания бр. 10 от 27 януари 2017 г. на Държавен вестник може да намерите тук.

Държавен вестник бр.10/27.01.2017 г. 2017-02-21T10:01:25+00:00
21 02, 2017

Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.

2017-02-21T10:00:06+00:00

В извънредния бр. 9 от 26 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г. 2017-02-21T10:00:06+00:00
24 01, 2017

Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.

2017-01-24T12:02:28+00:00

В днешния бр. 8 от 24 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г. 2017-01-24T12:02:28+00:00
23 01, 2017

Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.

2017-01-23T07:24:44+00:00

В днешния бр. 7 от 20 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г. 2017-01-23T07:24:44+00:00
23 01, 2017

Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.

2017-01-23T07:12:52+00:00

В днешния извънреден бр. 6 от 19 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г. 2017-01-23T07:12:52+00:00
19 01, 2017

Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.

2017-01-19T11:24:20+00:00

В днешния бр. 5 от 17 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г. 2017-01-19T11:24:20+00:00
19 01, 2017

Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.

2017-01-19T11:19:56+00:00

В днешния бр. 4 от 13 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г. 2017-01-19T11:19:56+00:00
11 01, 2017

Държавен вестник бр.3/10.01.2017 г.

2017-01-11T12:35:03+00:00

В днешния бр. 3 от 10 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.3/10.01.2017 г. 2017-01-11T12:35:03+00:00
11 01, 2017

Държавен вестник бр.2/06.01.2017 г.

2017-01-11T12:31:13+00:00

В днешния бр. 2 от 6 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: 1. Постановление № 382 от 29 декември 2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги […]

Държавен вестник бр.2/06.01.2017 г. 2017-01-11T12:31:13+00:00