Държавен вестник бр.11/31.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.11/31.01.2017 г.

Държавен вестник бр.11/31.01.2017 г.

В бр. 11 от 31 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1.Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Влиза в сила от 31 януари 2017 г. с изключения.

2. Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Считано от 1 януари 2017 г. са определени:

  • нов размер на минималната месечна работна заплата за страната – 460 лв.;
  • нов размер на минималната часова работна заплата – 2,78 лв. при (1) нормална продължителност на работното време 8 часа и (2) 5-дневна работна седмица за пълен работен месец.

Отменя се Постановление № 372 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.
Постановление № 22 се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Влиза в сила от 1 януари 2017 г.

3. Постановление № 20 от 25 януари 2017 г. за приемане на Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

Отменят се:

  • Наредбата за третиране на биоотпадъците; и
  • Наредбата за разделно събиране на био¬отпадъците.

Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

Влиза в сила от 4 февруари 2017 г.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-02-21T10:04:43+00:00

Остави коментар