Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.

Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.

В извънредния бр. 9 от 26 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1.Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Изменен е и Законът за виното и спиртните напитки. В глава девета е създаден раздел IIIа „Регистър на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки” (разпоредби чл. 142а – 142в).
Предоставен е 3-месечен срок за регистрация на лицата, които към 26 януари 2017 г. (датата на влизане в сила на закона) извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.

Влиза в сила от 26 януари 2017 г.

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Влиза в сила от 30 януари 2017 г.

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Влиза в сила от 26 януари 2017 г. с изключения.

4. Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България

Влиза в сила от 26 януари 2017 г.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-02-21T10:00:06+00:00

Остави коментар