atanasova

/Gyokova

About Gyokova

Този автор не е попълнил нито един от своите детайли.
So far Gyokova has created 134 blog entries.
15 06, 2017

Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

2017-06-15T13:04:29+00:00

Къде публикуват отчетите си юридическите лица с нестопанска цел? Ако юридическото лице осъществява дейност в обществена полза - в Министерство на правосъдието - чл.38, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството. Ако юридическото лице осъществява дейност в частна полза - в икономическо издание - чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Как да разберем дали дейността [...]

Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)2017-06-15T13:04:29+00:00
21 02, 2017

Държавен вестник бр.10/27.01.2017 г.

2017-02-21T10:01:25+00:00

Пълното съдържание на обнародвания бр. 10 от 27 януари 2017 г. на Държавен вестник може да намерите тук.

Държавен вестник бр.10/27.01.2017 г.2017-02-21T10:01:25+00:00
21 02, 2017

Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.

2017-02-21T10:00:06+00:00

В извънредния бр. 9 от 26 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.9/26.01.2017 г.2017-02-21T10:00:06+00:00
24 01, 2017

Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.

2017-01-24T12:02:28+00:00

В днешния бр. 8 от 24 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.2017-01-24T12:02:28+00:00
23 01, 2017

Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.

2017-01-23T07:24:44+00:00

В днешния бр. 7 от 20 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.7/20.01.2017 г.2017-01-23T07:24:44+00:00
23 01, 2017

Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.

2017-01-23T07:12:52+00:00

В днешния извънреден бр. 6 от 19 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.6/19.01.2017 г.2017-01-23T07:12:52+00:00
19 01, 2017

Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.

2017-01-19T11:24:20+00:00

В днешния бр. 5 от 17 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.5/17.01.2017 г.2017-01-19T11:24:20+00:00
19 01, 2017

Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.

2017-01-19T11:19:56+00:00

В днешния бр. 4 от 13 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.4/13.01.2017 г.2017-01-19T11:19:56+00:00
11 01, 2017

Държавен вестник бр.3/10.01.2017 г.

2017-01-11T12:35:03+00:00

В днешния бр. 3 от 10 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва: […]

Държавен вестник бр.3/10.01.2017 г.2017-01-11T12:35:03+00:00