Новини

/Новини
15 06, 2017

Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

2017-06-15T13:04:29+00:00

Къде публикуват отчетите си юридическите лица с нестопанска цел? Ако юридическото лице осъществява дейност в обществена полза - в Министерство на правосъдието - чл.38, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството. Ако юридическото лице осъществява дейност в частна полза - в икономическо издание - чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството. Как да разберем дали дейността [...]

Публикуване на отчетите на Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)2017-06-15T13:04:29+00:00
20 12, 2016

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1 януари 2017 г.

2016-12-20T08:25:00+00:00

С Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на обнародвания в бр. 97 от 6 декември 2016 г. на Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС) са приети изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените в ЗКПО влизат в сила от 1 януари [...]

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1 януари 2017 г.2016-12-20T08:25:00+00:00
20 12, 2016

Промени в Закона за местните данъци и такси в сила от 1 януари 2017г.

2016-12-20T07:39:40+00:00

В бр. 97 от 6 декември 2016 г. на Държавен вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. С Преходните и заключителните разпоредби на посочения изменителен закон са приети изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Промените влизат в сила от 1 януари 2017 [...]

Промени в Закона за местните данъци и такси в сила от 1 януари 2017г.2016-12-20T07:39:40+00:00
14 12, 2016

Бюджетните закони за 2017 година

2016-12-14T13:15:29+00:00

На 9 декември 2016 г. в бр. 98 от Държавен вестник бяха обнародвани приетите от Народното събрание бюджетни закони за 2017 г., а именно: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Законите [...]

Бюджетните закони за 2017 година2016-12-14T13:15:29+00:00
30 09, 2016

Новоприети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани на 27.09.2016 г. в бр.75 на ДВ, в сила от 01.01.2016 с изключение

2016-09-30T07:34:50+00:00

В бр. 75 от 27 септември 2016 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО). Промените влизат с обратна сила – от 1 януари 2016 г. с определени изключения. Измененията и допълненията в ЗКПО могат да се представят по следния начин: […]

Новоприети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани на 27.09.2016 г. в бр.75 на ДВ, в сила от 01.01.2016 с изключение2016-09-30T07:34:50+00:00
29 09, 2016

Да поговорим отново за Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

2016-09-29T13:18:36+00:00

Въпреки че вече четвърта година е в сила задължението за подаване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (наричана по-долу за краткост „Декларация за дължими данъци” или „Декларацията”), практиката показва наличие на затруднения при нейното изготвяне и подаване. Именно поради това, ние си поставихме за цел [...]

Да поговорим отново за Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци2016-09-29T13:18:36+00:00
8 09, 2016

(English) Certificate for local natural person

2016-09-08T08:47:32+00:00

As of August 15th 2016 certificates for local natural person are issued at the offices of the National Revenue agency (“NRA”). […]

(English) Certificate for local natural person2016-09-08T08:47:32+00:00
28 07, 2016

Нова рубрика: „По-важното от Държавен вестник“

2016-07-28T06:27:04+00:00

Уважаеми клиенти, партньори и приятели,       Бихме искали да Ви уведомим за новата инициативата на Счетоводна компания ДЕБАЛ ЕООД. С цел да бъдем отново максимално полезни на Вас и Вашия бизнес нашият екип стартира нова рубрика „По-важното от Държавен вестник”.     Всеки вторник и петък (дните, в които се издава Държавен вестник) [...]

Нова рубрика: „По-важното от Държавен вестник“2016-07-28T06:27:04+00:00
25 05, 2016

Допълнителни вноски от съдружниците

2016-05-25T13:03:30+00:00

The establishment of a company is always related to initial expenses for the establishment itself and for the organization of the company’s activity until the moment it becomes profitable.Всяко учредяване на нова фирма е свързано с извършване на първоначални разходи по учредяването ѝ и след това с организирането на дейността до момента, в който тя [...]

Допълнителни вноски от съдружниците2016-05-25T13:03:30+00:00
28 03, 2016

Някои често срещани увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат

2016-03-28T13:38:19+00:00

На 31 март 2016 г. изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) по чл. 92 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2015 г. В тази връзка с настоящия материал бихме искали да припомним някои от често прилаганите от данъчно задължените лица преобразувания (увеличения и намаления) на счетоводния финансов резултат (СФР) за [...]

Някои често срещани увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат2016-03-28T13:38:19+00:00