Данъчни услуги2018-03-29T12:00:37+00:00
  • Представителство и комуникация с органите на приходната администрация
  • Участие в ревизии на НАП и НОИ
  • Данъчна защита
  • Данъчни консултации
  • Консултации и действия по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
  • Данъчен одит