Loading...
За нас2018-03-01T21:13:06+00:00

law_6-compressor

ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ СЧЕТОВОДНИ КЪЩИ В БЪЛГАРИЯ

ДЕБАЛ е една от първите счетоводни къщи в България, основана през 1991 година.
Мисията на компанията е да предлага професионални счетоводни, финансови и управленски услуги на високо ниво и добри цени.
Визията на счетоводната компания е високо квалифицираният счетоводител да бъде необходимият партньор за развитие и успех в бизнеса.

ДЕБАЛ работи за успеха на клиентите си. Компанията залага на индивидуален подход към всеки клиент, провеждане на регулярни срещи за консултации и обсъждане на текущото състояние на фирмата, перспективите за развитие и отражението им в счетоводството и данъчните задължение, измененията в нормативните документи и действията, които следва да се предприемат за синхронизиране с изискванията на законодателството.

ОПИТ

КАЧЕСТВО

ПАРТНЬОР В БИЗНЕСА

ЗА УПРАВИТЕЛЯ

ВИОЛЕТА КРЪСТАНОВА

Счетоводна компания ДЕБАЛ е основана от Виолета Кръстанова.
Тя завършва Финансово-стопанска гимназия в София със специалност „Счетоводство и контрол” през 1977 г. Продължава висшето си образование в Университет за национално и световно стопанство (УННС) със същата специалност, а паралелно завършва и втори факултет със специалност „Икономическа журналистика”. По-късно специализира „Организация и методология на счетоводната отчетност в търговията” във ВФСИ в Свищов.
От 1982 г. до 1990 г. работи последователно като счетоводител в държавно предприятие „Търговия на едро” и главен счетоводител в Агенция „София прес”.

През 1991 г. основава ДЕБАЛ, като допълнително в своята практика тя:

  • Организира разнообразни учебни и семинарни дейности.
  • Преподава „Счетоводство” в ЧПГ „Банкер” в София една година, след което от 2009 г. до днес организира и ръководи стажантската практика на учениците от гимназията.
  • Става организатор и водещ лектор на повече от 40 курса на обучение по счетоводство. За целите на тези курсове, тя разработва и предлага собствено практически насочено помагало.
  • Става член на Контролния съвет на Асоциацията на счетоводителите и специализираните предприятия (АССП), в която
  • Счетоводна компания ДЕБАЛ участва от създаването й.

КЛИЕНТИ

Нашите клиенти са местни и чуждестранни инвеститори, активно опериращи в бизнеса с недвижими имоти, търговия, услуги, фармация, строителство, производство и др.

От самото й създаване, в продължение на пет години, сме извършвали пълно счетоводно  и ТРЗ обслужване на една от най-големите ЗОК в България – „Здравноосигурителна компания България здраве“ АД.

По-долу можете да видите част от препоръките за нас на наши клиенти:

“The high level of DEBAL accounting services is fully corresponding to our corporate rules for strict compliance to all laws and stationary regulations. DEBAL were delivering required reports on time and according to our internal requirements.”

„Благодарни сме за бързото и ефективно разрешаване на счетоводните и данъчни казуси. Постоянната обратна връзка за текущото ни финансово състояние ни е помагала да взимаме правилни и навременни управленски решения.” 

„Работим със счетоводна компания ДЕБАЛ от основаването си през 2007 до момента. През този период екипът се е доказал пред нас с висок професионализъм, точност и коректност при извършване на нашето счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване.”

„Счетоводна компания ДЕБАЛ работи професионално и при отлична организация. Това ни спестява ценно време и управленски ресурс, за да се съсредоточим върху развитието на бизнеса си.”

„Работим с ДЕБАЛ над двадесет години и продължаваме да се обръщаме към тях за управленски, данъчни и счетоводни консултации. Оказваната от тях помощ на счетоводната ни персонал е навременна и неоценима.” 

Accounting company DEBAL has a highly qualified, professional and knowledgeable team in accounting, labor law and taxation”