ТРЗ услуги2018-03-29T12:01:11+00:00
  • Изготвяне и регистриране на трудови договори и анекси към тях
  • Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и извън трудови правоотношения, както и договори за управление и контрол
  • Месечно изчисляване на разходите за социални и здравни осигуровки
  • Месечно изчисляване на данък върху доходите на лицата по трудови и извън трудови правоотношения и на договорите за управление и контрол, както и месечните удръжки от възнагражденията
  • Месечно изготвяне на рекапитулации, платежни ведомости и фишове на всички работници и служители
  • Месечно изготвяне на платежите нареждания към бюджета свързани с внасянето на социалните и здравни осигуровки и данъците върху доходите по трудови и извън трудови правоотношения
  • Изготвяне и подаване на всички декларации и справки, свързани с възнагражденията, осигуровките и съответните данъци до съответните институции
  • Представяне на болнични листове в НОИ
  • Оформяне на трудови книжки при постъпване и напускане на служител