Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.

//Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.

Държавен вестник бр.8/24.01.2017 г.

В днешния бр. 8 от 24 януари 2017 г. на Държавен вестник са обнародвани, както следва:

1.Закон за допълнение на Кодекса на застраховане

Влиза в сила от 28 януари 2017 г.

2.Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Приети са изменения и допълнения в Закона за защита на потребителите и Закона за международния търговски арбитраж.

Влиза в сила от 28 януари 2017 г.

3. Постановление № 12 от 19 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Влиза в сила от 28 януари 2017 г.

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

Влиза в сила от 24 януари 2017 г.

5. Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

Влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение.

Тук бихте могли да се запознаете с пълното съдържание на настоящия брой на Държавен вестник.

2017-01-24T12:02:28+00:00

Остави коментар